Představení 1951-2009

Stránka je věnována představením, které se hrály v Bernarticích od roku 1951 až do roku 2009, kdy bylo založeno občanské sdružení Bodlák. Stránka je průběžně doplňována. V případě, že by někdo z Bernačanů měl nějaké fotky nebo informace na doplnění, může zaslat na email.

Nejlíp je u nás (2009)

Základní informace

Žánr - opereta o 2 dějstvích
Libreto - Jaroslav Martin
Hudba - Karel Valdauf
Texty písní - Bohuslav Nádvorní
Děj

Obsazení

Charlie Wonder - Jiří Šimíček
Václav Vondra - Václav Drlík
Eliška, jeho žena - Marie Šimíčková
Hana, jejich dcera - Petra Hubrová
Štěpánka Capicarová, vdova - Helena Lysáčková
Ruda, její syn - Tomáš Horut
Šárka Ctiradová, novinářka - Jarmila Horutová
Pavla, její dcera - Eva Grulichová
Ing. Jan Vrba - Aleš Hubr
Albín Balbín, listonoš - Václav Brodík
Josef Adamec, řídící a kapelník - Ladislav Kavan
Alois Havrda - Antonín Volf
Jindřich Borecký, hudebník - Vojtěch Knop
Miloš Spáčil, hudebník - Stanislav David
Gustava Pacejková, taxikářka, hudebnice - Věra Košťálová
Ženy - Jarmila Prašivková, Gabriela Malinčíková, Daniela Horutová

Fotogalerie

Divadelní zkoušky

Premiéra

Článek v novinách

Dívčí válka (2007)

Základní informace

Žánr - Historická komedie o tom, jak to mohlo, ale nemuselo být…..?
Autor - František Ringo Čech
Světová premiéra - 1986 v Rokycanech

Děj

Příběh začíná pohřbem kněžny Libuše. Kníže Přemysl, kolísající mezi smutkem po ztrátě milované ženy a radostí nad nově nabytou svobodou, se stává terčem útoků vdavekchtivé ctižádostivé Vlasty, která dovede nejistotu a strach dívek o podíl na veřejném životě využít ve svůj osobní prospěch a ambice nastoupit na místo kněžny Libuše. Při svém temperamentu a vášni neváhá k dosažení svého cíle použít jakékoli prostředky. Kníže Přemysl nemá naprosto v úmyslu vstoupit s Vlastou v nový svazek manželský a jeho erotickoestetická pozornost obrací se spíše k půvabné Kazi, Libušině sestře, která, žel, již před časem spojila svůj život se statečným rekem vladykou Bivojem a jeho nerozlučným kancem Ervínem. Čestná, leč milostně založená Kazi váhá mezi oběma jedinci, tj. mezi svým mužem a knížetem, až se nakonec rozhodne ke kompromisu, tj. k oběma skvělým mužům. Nevědomky tak položí základ ke klasické manželské nevěře, přežívající až do našich dnů.

Obsazení

Přemysl, kníže - Václav Drlík
Panna Vlasta - Marie Šimíčková
Kazi, Lubušina sestra - Jarmila Horutová
Panna Šárka - Petra Hubrová
Bivoj, Kazin manžel - Ladislav Kavan
Lumír, božský pěvec - Aleš Hubr
Vladyka Ctirad, panic - Tomáš Horut
Okov Rakev, vynálezce - Stanislav David
Vladyka vojen - Antonín Volf
Častava - Antonín Volf
Krasava - Helena Lysáčková
Liběna - Kateřina Drlíková
Doubrava - Gabriela Malinčíková

Fotogalerie

Představení v Lichnově - 17.11.2007

Představení v Lešné - 18.11.2007

Představení v Hladkých Životicích - 25.11.2007


Perly panny Serafínky (2006)

Základní informace

Žánr - opereta ve třech dějstvích
Libreto - Jiří Balda a Emanuel Brožík
Hudba - Rudolf Piskáček
Sěvětová premiéra - 1925 ve Vinohradském divadle v Praze

Děj

Úspěšná a oblíbená opereta o “dvojí” krádeži perel, o intrikách a námluvách Toníčka a Serafínky.Zásluhu na úspěchu této české operety měly bezesporu skladatelovy jednoduché a lehce zapamatovatelné melodie – Vždyť přece hubička, Ty české panenky, Kéž jedenkrát atd.

Obsazení

Martin Škarohlíd, správce panství - Jan Janík
Toníček, jeho vzdálený synovec, kancelářský praktikant - Tomáš Horut
Paní Záleská, vdova po zámeckém důchodním - Jarmila Prašivková
Panna Serafínka, její dcera - Jarmila Horutová
Průcha, pošmistr v Pivoňkově - Tomáš Papák
Kvapil, poštovní písař - Josef Ehler
Blažej - Jiří Šimíček
Obrtlík - Václav Bayer
Závorka - Václav Drlík
Kokeles, kožišník - Ladislav Kavan
Ruth, jeho dcera - Daniela Horutová
Baruška, služebná u paní Záleské - Ilona Stavinohová
Bartoloměj, sloužící - Antonín Volf
Dráb - Stanislav David

Nejkrásnější válka (2004)

Základní informace

Autoři - Jindřich Brabec
Libreto - Vladimír Renčín (na námět Aristofanovy „Lysistraty“)
Texty písní - Hana Čiháková

Děj

Příběh se odehrává ve starověkých Athénách, muži se právě vrací z vítězné bitvy proti Sparťanům, bohužel ale tím pro ně válka ještě neskončila, za týden se opět musí vydat do boje. To se ovšem nelíbí jejich manželkám, které na ně oddaně doma čekaly a těšily se konečně na spořádaný rodinný život po jejich boku. Všechny tedy chtějí svým mužům nějak zabránit v návratu na bitevní pole. Lysistrata tedy vymyslí lest, díky níž má muže z Athén i ze Sparty donutit k podepsání míru. Ženy k získání svých cílů použíjí své nejsilnější zbraně - nebudou se svými manžely sdílet lože. Muži se budou všemi možnými způsoby snažit jejich lest obejít, ale zdali se jim to podaří, nebude otázkou jejich síly, ale vychytralosti.

Obsazení

Radní - Jan Janík
Thukid - Stanislav Horut
Lukianos - Aleš Hubr
Heybalidés - Jiří Šimíček
Julián - Tomáš Papák
Damianos - Tomáš Horut
Vydridos - Václav Drlík
Aristidos - Ladislav Kavan
Cecilios - Václav Bayer
Kaatinos - Antonín Volf
Sparťan - Stanislav David
Phoebé - Marie Šimíčková
Lysistrata - Petra Hubrová
Myrtyla - Jarmila Horutová
Andria - Daniela Horutová
Erodiké - Ilona Stavinohová
Xaverie - Helena Lysáčková
Kalonika - Lenka Bayerová
Glykera - Gabriela Malinčíková
Chrysida - Renáta Horáková
Pamfilé - Jarmila Prašivková
2 holky - Simona Horáková, Kateřina Bayerová
2 kluci - Jan Janík ml., Daniel Šimíček

Fotogalerie

Talisman (2002,2003)

Základní informace

Žánr - Fraška o vdovách a třech dějstvích
Autor - Johann Nepomuk Nestroy
Překlad a úprava - Bohumil Nekolný
Hudba - Ladislav Egert
Texty pístní - Jan Vágner
Premiéra - 1840 v Theater an der Wien

Děj této hry nás zanese do jedné vesnice a odehrává se během jednoho dne. Ústřední postavou je Titus Zrzavý, kterého si nikdo nevšímá do doby, kdy zachrání Markýze, který mu odměnou daruje talisman (černou paruku), poněkud vskutku magické moci. Svému držiteli Titovi zajistí nečekaný společenský vzestup, zároveň však spouští kolotoč záměn a nedorozumění, jež mohou mít katastrofální důsledky. Díky talismanu se dostává do středu zájmů a do vyšších kruhů a tiší se nebývalé oblibě všech lidí. Jenomže jak to v životě chodí, všechno dobré rychle pomíjí a z důvodu žárlivosti Titus o svůj talisman přichází. Tím se vše obrací k horšímu. Všichni, až na výjimky, ho nenávidí a zavrhují do té doby, než se zjistí, že má bohatého strýčka. Nakonec se dobrovolně vzdá dědictví, aby mohl zůstat s dívkou se stejně krásnými zrzavými vlasy.

Obsazení

Titus Zrzavý, potulující se holič - Tomáš Papák
Paní von E, vdova - Jarmila Prašivková
Emma, její dcera - Gabriela Malinčíková
Konstance, její komorná, také vdova - Ilona Stavinohová
Flóra, zahradnice, také vdova - Helena Lysáčková
Pecka, zahradnický pomocník - Jiří Šimíček
Pan Markýz, kadeřník - Václav Drlík
Špunt, majitel pivovarů - Ladislav Kavan
Žorž, komorník - Václav Bayer
Salome Poďobaná, husopaska v námezdných službách - Daniela Horutová

Fotogalerie

Mamzellenitouche (2000)

Základní informace

Žánr - opereta o třech dějstvích
Libreto - Henri Meilhac a Albert Millaud
Překlad a úprava - Oldřich Nový
Hudba - Florimond Hervé
Světová premiéra - 1883 v Paris Variétes
Slavná opereta (česky slečna "Netýkavka") vznikla jako posměšná parodie na tehdejší bombastickou operní tvorbu. Příběh o klášterní chovance Denise a Célestinovi, učiteli zpěvu, klášterním varhaníkovi a zároveň operetním autorovi je vtipnou konfrontací tří rozdílných světů: kláštera, divadla a kasáren.

Obsazení

Célestin, varhaník (Floridor) - Václav Drlík
Představená kláštera - Jarmila Prašivková
Fortnýřka - Helena Lysáčková
Major Chateau-Gibus - Jiří Šimíček
Denisa, chovanka kláštera - Marie Šimíčková
Fernand de Champlatreux, poručík - Stanislav Horut
Ředitel divadla v Pontarcy - Jan Janík
Režisér - Ladislav Kavan
Lydia, herečka - Ilona Stavinohová
Gimblette, herečka - Gabriela Malinčíková
Gorinna, herečka - Jarmila Horutová
Sylvia, herečka - Renáta Horáková
Robert, důstojník - Antonín Knápek
Gustav, důstojník - Vojtěch Knop
Loriot - Tomáš Papák
Strážmistr - Stanislav David

Fotogalerie

Článek v novinách:

Z českých mlýnů (1998)

Základní informace

Žánr - fraška se zpěvy a tanci o třech dějstvích
Autor - Karel Fořt
Hudba - Emil Starý

Děj

Návratem „krajánka“ domů do vlasti dochází k narušení poklidného života na zámečku i v rušném a veselém mlýně. Nechybí zde ani milostný příběh se šťastným koncem a potvrdí se pravdivost přísloví: „Všude dobře, doma nejlépe“.

Obsazení

Zásmucký, velkostatkář - Jan Janík
Julinka, jeho dcera - Jarmila Horutová
Filoména, jeho sestřenice - Jarmila Prašivková
Boron Zlámaný - Václav Drlík
Karásek, mlynář - Jaroslav Jakůbek
Barbora, mlynářka - Jarmila Jakůbková
Karel, jejich syn - Vojtěch Knop
Anička, jejich dcera - Marie Šimíčková
Šebestián Šafránek, krajánek - Jiří Šimíček
Kolenatý, mládek - Tomáš Papák
Ferda, prášek - Jan Šimíček
Hejl, fořt - Ladislav Kavan
Ábeles, žid - Ladislav Glogar
Růžena, panská - Ilona Stavinohová
Josef, sluha - Václav Bayer

Fotogalerie

Podskalák (1990)

Základní informace

Žánr - Lidová hra se zpěvy a tanci o dvou dílech
Libreto - F.F. Šamberk, J. Balda a A. Holzinger
Autor hudby: Karel Hašler
Světová premiéra - 1882

Děj

Boženka, dcera zedníka Brambora z Podskalí, a Václav, nemanželský syn chudičké Dvořákové, se mají rádi. Boženčina matka by však měla raději za zetě někoho bohatšího. Václav narukuje na vojnu a než se vrátí domů, jeho matka zemře. Mastičkář Angrešt se u Dvořákové zmocní dopisu, který dokazuje, že Václavovým otcem je bankéř Sommerfeld. Václav se ubytuje u Bramborů. Ti vyhrají na los veliké peníze, což je pro Boženčinu matku dalším popudem k tomu, aby našla pro dceru výhodnějšího, dobře situovaného ženicha. Brambor zjistí Václavův pravý původ. Vyhledá bankéře a žádá pro Václava finanční odškodnění. Bankéřova žena se o všem dozví a přiměje svého muže k zajištění Václavovy budoucnosti. Václav se pak s požehnáním nastávající tchyně s Boženkou zasnoubí.

Obsazení

Pán ze Sommerfeldů, velkoobchodník a bankéř - Jan Janík
Krescencie, jeho manželka - Helena Lysáčková
Lea, jejich dcera - Jarmila Horutová
Baron Dagobert, burzián - Stanislav David
Rytíř Ždímal, majitel dostihových stájí - Ladislav Kavan
Václav Dvořák, mladý Podskalák - Dušan Hopp
Saturnin Brambor, zedník - Jiří Školoudík
Aurelie, jeho žena - Jarmila Prašivková
Boženka, jejich dcera - Ilona Stavinohová
Frkoslav Angrešt, vulgo doktor - Václav Drlík
Veverka, starý vrátný - Jindřich Kelnar
Pepička, jeho dcera - Marie Šimíčková
František Havelský, Podskalák - Stanislav Horut
Benjamin Benda, vorař - Karel Papák
Štěpán Řehoř, vorař - Jiří Šimíček

Pan radní si neví rady (1986, 1987)

Fotogalerie

Každý něco pro vlast (1983)

Fotogalerie

Představení

Po představení

Na tý louce zelený (1981)

Fotogalerie

František Kmoch (1978)

Fotogalerie

Lesní panna (1974)

Fotogalerie

Král 3333. (1972)

Fotogalerie

Lucerna (1971)

Fotogalerie

Hrdinům slzy nesluší (1970)

Fotogalerie

Sládci (1969)

Fotogalerie

Fotky z představení

Fotky po představení

Neočekávaný host (1966)

Fotogalerie

Paličova dcera (1951)

Fotogalerie

Ukázky z představení