Žena hašteřivá a manžel zoufanlivý 2010/2011

Hra Žena hašteřivá a manžel zoufanlivý byla první nastudovaná hra pro vedením režiséra Zdeňka Klose. Představení jsme hráli v letech 2010 a 2011.

Základní informace

Autor – neznámý
Žánr – lidová barokní fraška se zpěvy
Světová premiéra – v 17. století

Děj

Hra anonymního autora ze 17. století byla objevena ve fulneckém archivu. Inscenace byla dříve nastudována v někdejším slavném souboru Divadelní studio Josefa Skřivana, pracujícího při Vysokoškolském klubu v Brně. „Skřivani“ ji nastudovali v roce 1978 pod uměleckým vedením Miroslava Donutila, tehdy herce brněnského Divadla na provázku. Zúčastnili se s ní mj. přehlídky Akademické Brno, ale také - pokud prameny nelžou - Jihomoravského festivalu v Němčicích nad Hanou v r. 1978. Režisér divadla BODLÁK Zdeněk Klos v ní tehdy hrál roli sedláka Jury Gibsy.

Pro divadlo BODLÁK režisér upravil textovou předlohu a rozšířil o part průvodců a komentátorů děje. Ti nastolují hru jako divadlo na divadle. Ukazují jakousi sondu ke kořenům několika lidských charakterů, do vztahu muže a ženy, do jejich nekonečné snahy o nápravu jednoho druhým. Hlavním tématem je rozepře sedláka Jury Gibsy a jeho ženy Zuzky. Jura je pořád v hospodě, pije a doma vůbec nepomáhá. Zuzka se dovolává nápravy svého muže u vrchnosti, aby se poté vrátila do hospodského prostředí, kde přes scény pekla a nebe se děj nakonec uzavírá.

(zdroj: Závěrečné kukátko, Hanácký divadelní máj 2011)

Obsazení

Jura Gibsa, sedlák – Tomáš Horut
Zuzka, jeho žena – Marie Šimíčková
Hospodský – Václav Brodík
Vojta, soused – Václav Drlík
Hrabě – Jiří Šimíček
Sloužící u hraběte – Gabriela Malinčíková
Sousedi – Václav Bayer st., Antonín Volf, Stanislav David, Martin Bayer
Sousedky – Helena Lysáčková, Věra Košťálová, Daniela Horutová, Radka Horutová
Komentátoři a muzikanti – Aleš Hubr a Jana Klosová

Režie, scéna, text - Zdeněk Klos
Nápověda - Marie Drlíková, Eva Grulichová
Technika, kulisy - Ivan Košťál
Světla - Radomír Kavan
Kostýmy, masky - Šárka Šimíčková, Jarmila Prašivková, Věra Šimíčková
Hudba – Bohumil Volek, Václav Bayer ml.

Fotogalerie

Premiéra v Bernarticích nad Odrou - 10.04.2010

Představení v Němčicích nad Hanou - 01.05.2011

Společné fotky s panem Prašivkou

Portréty

Termíny představení

Odehraná představení

Ukázka z představení