Krakonošův divadelní podzim

Krakonošův divadelní podzim je národní přehlídka venkovských divadelních souborů z České republiky pořádaná každoročně vždy na podzim ve Vysokém nad Jizerou. Vyhlašovatelem je Svaz českých divadelních ochotníků za finančního přispění Ministerstva kultury ČR, Libereckého kraje a města Vysoké nad Jizerou. Přehlídka je určena především venkovským souborům na podporu tradice a specifiky ochotnického divadla, zahrnující rovněž kulturní a společenský život v menších sídlech do 5 tis. obyvatel. Výběr souborů se provádí dle soutěžního řádu v programové radě, a to z návrhů vzešlých z licencovaných krajových přehlídek.

My jsme se již čtyřikrát účastnili krajské postupové přehlídky v Němčicích nad Hanou a naším cílem a přáním bylo dostat se právě až na celostátní přehlídku. V roce 2017 se nám to podařilo s muzikálem Malované na skle. Muzikál měl na divadelní přehlídce v Němčicích nad Hanou velký úspěch a proto náš divadelní spolek BODLÁK získal nominaci na účast v celostátní divadelní přehlídce ve Vysokém nad Jizerou.

Na přehlídku jsme do Krkonoš dorazili 19.10.2017 a následující den 20.10.2017 jsme dvakrát odehráli naše představení Malované na skle. Vzhledem k tomu, že místní ochotníci tento muzikál sami hráli několik let, přijali nás a naše divadlo s velkým nadšením. Obě dvě představení byla velmi úspěšná, divácká účast byla perfketní. Následující den jsme si vyslechli hodnocení odborné poroty. Členové poroty nešetřili chválou na naše pevěcké schopnosti, ale také měli drobné připomínky například k pohybu či rekvizitám. Celkové hodnocení bylo velmi pozitivní a my jsme si odvezli krom skvělých zážitků také ocenění.