Pořádání divadelních přehlídek

Naše obec Bernartice nad Odrou byla velmi známá okresní divadelní přehlídkou amatérských souborů, která se začala pořádat v roce 1965 pod názvem Bernartické divadelní jaro u příležitosti 20. výročí osvobození vlasti. První přehlídky se zúčastnilo 7 amatérských souborů. Divadelní přehlídka se stala v obci tradicí a vyústila v divadelní soutěž amatérských souborů z okresů Opava a Nový Jičín. Přehlídka se pořádala každoročně až do roku 1974, kdy započala přestavba kulturního domu.

V roce 1980 se po tragické smrti režiséra Karla Klose ujímá vedení Ivan Prašivka. Pod jeho vedením se znovu začíná organizovat divadelní přehlídka až do roku 1985.

V budoucnu bychom rádi navázali na tradici dřívějších divadelních přehlídek, které měly široký ohlas v celém okrese, ale zejména byly velkým kulturním přínosem pro místní občany, kteří mají k ochotnickému divadlu opravdu vřelý vztah.  

Fotogalerie - Divadelní přehlídka 1985

Fotogalerie - Divadelní přehlídka 1984

Fotogalerie - Divadelní přehlídka 1983

Fotogalerie - Divadelní přehlídka 1982

Fotogalerie - Divadelní přehlídka 1981

Fotogalerie - Divadelní přehlídka 1980