Hanácký divadelní máj

BODLÁK se již pětkrát zúčastnil divadelní přehlídky Hanácký divadelní máj, kterou pořádá město Němčice nad Hanou. V roce 2022 se jednalo o 36. ročník přehlídky ochotnických divadelních souborů.

V rámci Hanáckého divadelního máje se jedná o dvě postupové regionální přehlídky - Moravská regionální přehlídka venkovských divadelních souborů s výběrem pro národní přehlídku Krakonošův divadelní podzim ve Vysoké nad Jizerou a Moravská regionální přehlídka činoherního divadla pro děti s výběrem pro národní přehlídku Popelka v Rakovníku.

Naším přáním je z regionální divadelní přehlídky postoupit až na Krakonošův divadelní podzim v Krkonoších, což se nám podařilo v roce 2017 s muzikálem Malované na skle.

Přehlídky jsme se účastnili pětkrát, v roce 2011 se hrou Žena hašteřivá a manžel zoufanlivý, v roce 2012 jsme sehráli komedii Revizor. V roce 2015 jsme se předvedli s činohrou Naši furianti, v roce 2017 jsme soutěžili s muzikálem Malované na skle a v roce 2022 jsme předvedli komedii Dobře ušitý frak.

Ihned po představení probíhá vždy hodnocení odbornou porotou, a to za přítomnosti celého souboru. Tento způsob práce poroty se souborem je velmi poučný a inspirativní a přispívá jednoznačně ke zkvalitnění ochotnického divadla ve všech jeho složkách (dramaturgie, režie, scénografie, hudba, kostýmy) a samozřejmě i ke zkvalitnění hereckých výkonů. Od poroty jsme za všechna představení slyšeli slova chvály, ale i oprávněnou kritiku, která byla vždy konstruktivní, neboť naznačovala možná východiska a postupy vedoucí ke zlepšení naší práce.

Vyhodnocení z roku 2022 – Dobře ušitý frak

Po dlouhé divadelní odmlce, způsobené covidovým obdobím, jsme plni nadšení přijeli do Němčic nad Hanou na další ročník divadelní přehldídky. Přípravy probíhaly skvěle, včetně adrenalinového zážitku s výpadkem proodu půl hodiny před zahájením představení. Naštěstí se eletřina opět nahodila a my jsme mohli začít.

Našemu divadelnímu souboru BODLÁK odborná porota udělila následující ocenění:

Vyhodnocení z roku 2017 – Malované na skle

Rok 2017 byl pro nás ve znamení úspěchů, jelikož jsme v rámci přehlídky Hanácký divadelní máj obdrželi spoustu ocenění a hlavně jsme byli přímo doporučeni do dalšího kola, tedy do národní přehlídky amatérských souborů Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou. Jsme rádi, že se nám konečně podařilo postoupit a splnit si tak divadelní sen. A ještě k tomu jsme velmi potěšeni, že jsme se v divácké soutěži umístili na krásném druhém místě.

Našemu divadelnímu souboru BODLÁK odborná porota udělila následující ocenění:

Vyhodnocení z roku 2015 – Naši furianti

V roce 2015 jsme bohužel nebyli doporučeni na Národní přehlídku, nicméně jsme přesto získali cenu nejvyšší a to cenu diváků. Z toho máme velkou radost, protože spokojenost diváků je pro nás tou největší motivací. Na národní přehlídku venkovských divadelních souborů Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou 2015 byl doporučen Divadelní spolek bratří Mrštíků Boleradice s inscenací hry „Divá Bára“.

Našemu divadelnímu souboru BODLÁK odborná porota udělila následující ocenění:

Vyhodnocení z roku 2012 – Revizor

Na Národní přehlídku venkovských souborů Krakonošův divadelní podzim přímo postoupili stejně jako loni Morkovští ochotníci tentokráte s inscenací hry Jiříkovo vidění aneb skutečný příběh pouti peklem i rájem za dosažení očisty duše dle J.K.Tyla. Porota dále doporučila k postupu soubory na druhém (Divadelní soubor Osvětové besedy Velká Bystřice) a třetím místě (Divadelní soubor J.K.Tyl Brodek u Přerova) s tím, že o jejich konečné účasti rozhodl organizátor Národní přehlídky.

Milým překvapením bylo umístění našeho souboru na třetím místě v divácké soutěži.

Našemu divadelnímu souboru BODLÁK odborná porota udělila následující ocenění:

Vyhodnocení z roku 2011 – Žena hašteřivá a manžel zoufanlivý

Divadelní soubor BODLÁK byl odbornou porotou hodnocen jako třetí v pořadí a doporučen k účasti na Národní přehlídce venkovských divadelních souborů Krakonošův divadelní podzim. Na druhém místě bylo doporučeno Ořechovské divadlo. Na tuto přehlídku postupuje podle regulí soutěže přímo soubor, který je nominován na postup, to je vítěz přehlídky, kterým se stal divadelní soubor Morkovští ochotníci. O konečné účasti souborů, které porota doporučí na dalších místech, rozhoduje organizátor Národní přehlídky, který nás pro rok 2011 k účasti nevyzval.

Našemu divadelnímu souboru BODLÁK odborná porota udělila následující ocenění: