Osobnosti bernackého divadla

Karel Klos (1920 - 1980)

Karel Klos byl velmi význačnou osobností bernackého divadla. Byl velmi umělecky nadaný, hrával v kostele na varhany a divadlu se věnoval již před válkou. V roce 1948 se stal předsedou Osvětové besedy a od této doby se věnoval nejen režisérské činnosti, ale v podstatě veškeré organizaci, která k divadlu patří. Aktivně zajišťoval propagaci divadla, zabýval se dramaturgií, tvorbou kulis a také se velmi zasadil o kvalitní podobu jeviště v KD. Jeho poslední hrou byl František Kmoch z roku 1978. V roce 1980 ukončila jeho divadelní činnost tragická smrt. Režii přebral Ivan Prašivka.

Karel Klos se vyznačoval neobyčejnou obětavostí, nadšením a láskou k ochotnickému divadlu. Celý život pracoval u dráhy, mezi jeho neuskutečnitelné sny patřilo cestování.

 

Vojtěch Hanzelka (1930 - 2008)

Vojtěch Hanzelka se narodil v Bernarticích nad Odrou v muzikantské rodině. Již v roce 1949 se začal věnovat hudbě a založil s kamarády dechovou skupinu Melodie v počtu 15 lidí. S kapelou hrávali zábavy, plesy a výlety až do podzimu 1951, kdy odešel Hanzelka na vojnu. V roce 1972 založil mládežnickou dechovku, která poprvé hrála v červenci 1974 na oslavách 600 let obce. Po Karlu Klosovi převzal hru na varhany ve zdejším kostele.

Vojtěch Hanzelka rovněž doprovázel naše ochotníky hrou na klavír a nacvičoval zpěvy na zkouškách. Při divadelních představeních jej doprovázela skupina muzikantů z LŠU Nový Jičín. S bernackými divadelníky spolupracoval až do roku 1998. Jeho nástupcem je od roku 2000 Bohumil Volek.

 

Ivan Prašivka (1934 - 2012)

Umělecky všestranný Ivan Prašivka se zabýval divadlem již odmalička, kdy jako kluk hrával na Jičině. V Bernarticích nad Odrou se Ivan Prašivka poprvé objevil v roce 1960 ve hře A. P. Čechova - Medvěd. Bernackému ochotnickému divadlu se od této doby věnoval pravidelně do roku 1980, kdy přešel z herecké činnosti na post režiséra. Jeho prvním režisérským počinem byla hra Na tý louce zelený. Režii se věnoval Prašivka až do roku 2009, kdy zakončil svou divadelní kariéru hrou Nejlíp je u nás. Od roku 2009 se režisérské činnosti věnuje Zdeněk Klos.

Ivan Prašivka uplatnil své celoživotní zkušenosti s dětmi na základní škole také v dětském divadle. Mezi jeho další velké vášně patřilo malování a rybaření.

 

 

Jarmila Prašivková (1939)

Jarmila Prašivková patří mezi další velké osobnosti bernackého divadla. Její divadelní začátky sahají do studentských let na škole v Českém Těšíně. V Bernarticích nad Odrou se uvedla poprvé v roce 1960 stejně jako její manžel. Od této doby účinkovala ve všech hrách až do roku 2009. Jarmila Prašivková se věnovala režii a to od roku 2001 na dětské scéně při ZŠ. Důležitou činností byla také příprava kostýmů pro dospělé i dětské divadlo. Jejím životním povoláním bylo učitelství na učňovské škole v Novém Jičíně.

 

 

 

Jitka Staňková (1935)

Jitka Staňková celý svůj život věnovala dětem na prvním stupni jako paní učitelka. Učit začala v roce 1953 a v Bernarticích působila na ZŠ 28 let. V divadle začínala v 70. letech jako nápověda. Jelikož měla k dětem vřelý vztah, v roce 1983 převzala po Ivanu Prašivkovi režii dětského divadla. Této činnosti se věnovala do roku 1990. Tradice dětského divadla byla obnovena po 12 letech, kdy se vedení ujala Jarmila Prašivková.

Jitka Staňková se v roce 1972 stala předsedkyní Sboru pro občanské záležitosti, který zavedl tradici vítání občánků a dalších akcí. Její velkou zálibou a zásluhou bylo psaní Kroniky Bernartic nad Odrou, které se věnovala od roku 1991 až do roku 2008.

 

  

Zdeněk Klos (1955)

Zdeněk Klos

Úplné počátky bernackého ochotnického divadla se objevují pod vedením Albína Kunetky, což byl pradědeček Zdeňka Klose. Není divu, že divadlo provází Zdeňka Klose již odmala. Oba rodiče měli k divadlu kladný vztah (otec dělal dlouhá léta nápovědu a matka hrávala divadlo společně se svou sestrou Marií). Nejvíce však Zdeňka ovlivnil jeho strýc Karel Klos, který dlouho působil v obci jako režisér.

Zdeněk se již jako malý kluk objevoval v různých inscenacích a svou lásku k divadlu podporoval i za studií v Brně, kde byl členem Divadelního studia Josefa Skřivana. Nejznámější hrou, ve které si Zdeněk Klos zahrál, byla Odyssea, kterou režíroval již zesnulý reřisér Zdeněk Pospíšil a která měla desítky repríz. Odysseu si soubor zahrál také v Homérově rodišti, řecké Ithace.

I po ukončení studií se dále věnoval divadlu a založil v Novém Jičíně amaterský divadelní soubor MED (Malé Experimentální Divadlo). Jedním z projektů bylo nastudování Machiavelliho hry Mandragora, kterou originálně sehráli na nádvoří Žerotínského zámku. Zkusil si také "divadlo jednoho herce".

V roce 2009 začal vést BODLÁK Bernacké Ochotnické Divadlo a nastudoval s herci první hru Žena hašteřivá a manžel zoufanlivý. V této hře si sám zahrál za studentských let pod režijním vedením Miroslava Donutila.