Od počátku po současnost

Novodobou, porevoluční historii bernackých ochotníků zná snad každý občan Bernartic, ale málokdo ví, že počátky bernartické nebo-li, jak jsme zvyklí říkat, „bernacké“ divadelní scény sahají až do konce 19. století. Ano, ochotníci v obci Bernartice nad Odrou mají tradici téměř 140 let!

První divadelní hry se hrávaly již od roku 1885 pod režijním vedením Albína Kunetky v domě číslo 105. Další představení se hrávala v hospodě U Handrychů (U Hanky) číslo 97, kde bylo vždy postaveno provizorní jeviště. Z této doby se dochovala plátěná divadelní opona, která byla později restaurována a je používána dodnes. V hospodě U Handrychů se hrálo až do roku 1933, kdy byl přistavěn taneční sál s jevištěm, jehož vybavení však nebylo příliš valné.

Po první světové válce navázaly na předválečnou ochotnickou činnost spolky Sokol, Orel a další. Mezi jednotlivými spolky vznikala soutěživost a rivalita. Takto divadlo fungovalo do roku 1938. V tomto roce byly všechny české spolky a divadlo zakázány Němci. Obnovení ochotnické činnosti nastává po osvobození roku 1945 a v roce 1948 byla založena Osvětová beseda a při ní ochotnický divadelní soubor Lidová scéna.

Soubor Lidová scéna sdružil všechny ochotníky z různých spolků a od této doby se hrálo divadlo v obci pod tímto názvem až do prosince roku 2009.

Ochotníci se pustili s velkou vervou do práce. Pod vedením významné osobnosti v poválečné době, Karla Klose, sehrál soubor do roku 1965 osmnáct divadelních her. Začátkem šedesátých let navazuje Lidová scéna spolupráci s Beskydským divadlem v Novém Jičíně, která však končí v roce 1963.

Velkým mezníkem v ochotnickém divadle je zahájení okresní divadelní přehlídky amatérských souborů s názvem Bernartické divadelní jaro v roce 1965. Divadelní přehlídka se od této doby pořádala každoročně až do roku 1974, kdy započala přestavba kulturního domu. V roce 1977 byla rekonstrukce hotova a divadelníci opět zahajují svou činnost. V roce 1980, po smrti Karla Klose, vstupuje na pole režisérské Ivan Prašivka, který se ochotnické činnosti ujal velmi zodpovědně. Opět se organizuje divadelní festival a ochotnické divadlo se začíná pravidelně objevovat i ve škole pod vedením Jitky Staňkové. Od roku 2001 do roku 2010 vedla dětské divadlo Jarmila Prašivková.

V roce 2009 se Ivan Prašivka rozhodl ukončit svou aktivní činnost režiséra a vedoucího souboru Lidová scéna. Jeho nástupcem se stal Zdeněk Klos, který své divadelní a režijní zkušenosti získal nejenom jako dřívější člen Lidové scény, ale také za dob svých studií v Brně, jako člen Divadelního studia Josefa Skřivana a později jako zakladatel souboru MED (Malé experimentální divadlo) v Novém Jičíně.

Jeho prvním krokem bylo založení nového občanského sdružení, které se hlásí k tradicím ochotnického divadla v obci, na něž svou činností také plně navázalo. Skončila tedy jedna úspěšná éra a začala éra nová, doufejme tedy, že také úspěšná. Občanské sdružení BODLÁK bylo zaregistrováno dne 1. 12. 2009. Pro dětské divadlo se pak ujal název BODLÁČEK.

První hrou, kterou nový soubor nastudoval, byla činohra se zpěvy s názvem „Žena hašteřivá a manžel zoufanlivý“.

Videa z našeho divadla