Fotky z divadelních představení

program

aktuality

14.05.2019

Premiéra dramatu ODYSSEA dopadla skvěle a my už plánujeme podzimní sezónu!

kontakt

BODLÁK

Bernacké Ochotnické Divadlo
Bernartice nad Odrou 200,
741 01, Nový Jičín

Historie bernackého divadla

Od počátku po současnost

Porevoluční historii bernackých ochotníků zná snad každý občan Bernartic, ale málokdo ví, že počátky bernacké divadelní scény zasahují již do konce 19. století. Ano, ochotníci v obci Bernartice nad Odrou mají tradici více jak 110 let!

První divadelní hry se hrávaly pod režijním vedením pana Albína Kunetky v domě č. 105. Další představení se hrávala v hospodě U Handrychů (U Hanky), kde bylo vždy postaveno provizorní jeviště. Z této doby je zachovaná plátěná divadelní opona. Zde se hrálo do roku 1933, kdy byl přistavěn u hospody č. 97 taneční sál s jevištěm, jehož vybavení však nebylo příliš velké.

Po první světové válce navázaly na předválečnou ochotnickou činnost spolky Sokol, Orel a další. Mezi jednotlivými spolky vznikala soutěživost a rivalita. Takto divadlo fungovalo do roku 1938. V tomto roce byly všechny české spolky a divadlo zakázány Němci. Obnovení ochotnické činnosti nastává po osvobození roku 1945 a v roce 1948 byla založena Osvětová beseda a při ní ochotnický divadelní soubor Lidová scéna, který nesl tento název až do prosince roku 2009.

Soubor Lidová scéna sdružil všechny ochotníky z různých spolků a od této doby se hrálo divadlo v obci pod tímto názvem.

Ochotníci se pustili s velkou vervou do práce. Pod vedením významné osobnosti v poválečné době, Karla Klose, sehrál soubor do roku 1965 osmnáct divadelních her. V šedesátých letech navazuje Lidová scéna spolupráci s Beskydským divadlem v Novém Jičíně, která končí v roce 1963.

Velkým mezníkem v ochotnickém divadle je zahájení okresní divadelní přehlídky amatérských souborů s názvem Bernartické divadelní jaro v roce 1965. Divadelní přehlídka se od této doby pořádala každoročně až do roku 1974, kdy započala přestavba kulturního domu. V roce 1977 byla rekonstrukce hotova a divadelníci opět zahajují svou činnost. V roce 1980 vstupuje na pole režisérské pan Ivan Prašivka, který se ochotnické činnosti ujal velmi zodpovědně. Opět se organizuje divadelní festival a ochotnické divadlo se začíná pravidelně objevovat i ve škole pod vedením paní Jitky Staňkové. Od roku 2001 do roku 2010 vedla dětské divadlo paní Jarmila Prašivková.

V roce 2009 se pan Ivan Prašivka rozhodl ukončit svou aktivní činnost režiséra a vedoucího souboru Lidová scéna. Jeho nástupcem se stal pan Zdeněk Klos, který má k amatérskému divadlu také velmi kladný vztah.

Prvním krokem bylo založení nového občanského sdružení, které navazuje na tradice ochotnického divadla. Skončila tedy jedna úspěšná éra a začala éra nová, doufejme tedy, že také úspěšná. Občanské sdružení BODLÁK bylo zaregistrováno dne 1. 12. 2009. Protože přáním ochotníků je zanechávat odkaz dalším generacím, vznikl i název pro dětské divadlo – BODLÁČEK.

První hrou, kterou nový soubor nastudoval, byla činohra se zpěvy s názvem „Žena hašteřivá a manžel zoufanlivý“.


Osobnosti bernackého divadla

Karel Klos (1920 - 1980)

Karel Klos byl velmi význačnou osobností bernackého divadla. Byl velmi umělecky nadaný, hrával v kostele na varhany a divadlu se věnoval již před válkou. V roce 1948 se stal předsedou

Osvětové besedy a od této doby se věnoval nejen režisérské činnosti, ale v podstatě veškeré organizaci, která k divadlu patří. Aktivně zajišťoval propagaci divadla, zabýval se dramaturgií, tvorbou kulis a také se velmi zasadil o kvalitní podobu jeviště v KD. Jeho poslední hrou byl František Kmoch z roku 1978. V roce 1980 ukončila jeho divadelní činnost tragická smrt. Režii přebral pan Ivan Prašivka.

Karel Klos se vyznačoval neobyčejnou obětavostí, nadšením a láskou k ochotnickému divadlu. Celý život pracoval u dráhy, mezi jeho neuskutečnitelné sny patřilo cestování.

Vojtěch Hanzelka (1930 - 2008)

Vojtěch Hanzelka se narodil v Bernarticích nad Odrou v muzikantské rodině. Již v roce 1949 se začal věnovat hudbě a založil s kamarády dechovou skupinu Melodie v počtu 15 lidí. S kapelou hrávali zábavy, plesy a výlety až do podzimu 1951, kdy odešel pan Hanzelka na vojnu. V roce 1972 založil mládežnickou dechovku, která poprvé hrála v červenci 1974 na oslavách 600 let obce. Po Karlu Klosovi převzal hru na varhany ve zdejším kostele.

Pan Hanzelka rovněž doprovázel naše ochotníky hrou na klavír a nacvičoval zpěvy na zkouškách. Při divadelních představeních jej doprovázela skupina muzikantů z LŠU Nový Jičín. S bernackými divadelníky spolupracoval až do roku 1998. Jeho nástupcem je od roku 2000 pan Bohumil Volek.

Ivan Prašivka (1934 - 2012)

Umělecky všestranný pan Ivan Prašivka se zabýval divadlem již odmalička, kdy jako kluk hrával na Jičině. V Bernarticích nad Odrou se Ivan Prašivka poprvé objevil v roce 1960 ve hře A. P. Čechova - Medvěd. Bernackému ochotnickému divadlu se od této doby věnoval pravidelně do roku 1980, kdy přešel z herecké činnosti na post režiséra. Jeho prvním režisérským počinem byla hra Na tý louce zelený. Režii se věnoval pan Prašivka až do roku 2009, kdy zakončil svou divadelní kariéru hrou Nejlíp je u nás. Od roku 2009 se režisérské činnosti věnuje pan Zdeněk Klos.

Pan Prašivka uplatnil své celoživotní zkušenosti s dětmi na základní škole také v dětském divadle. Mezi jeho další velké vášně patřilo malování a rybaření.

Jarmila Prašivková (1939)

Paní Prašivková patří mezi další velké osobnosti bernackého divadla. Její divadelní začátky sahají do studentských let na škole v Českém Těšíně. V Bernarticích nad Odrou se uvedla poprvé v roce 1960 stejně jako její manžel. Od této doby účinkovala paní Prašivková ve všech hrách až do roku 2009.

Paní Prašivková se věnovala režii a to od roku 2001 na dětské scéně při ZŠ. Důležitou činností byla také příprava kostýmů pro dospělé i dětské divadlo.

Jejím životním povoláním bylo učitelství na učňovské škole v Novém Jičíně.

Jitka Staňková (1935)

Paní Staňková celý svůj život věnovala dětem na prvním stupni jako paní učitelka. Učit začala v roce 1953 a v Bernarticích působila na ZŠ 28 let. V divadle začínala v 70. letech jako nápověda. Jelikož měla k dětem vřelý vztah, v roce 1983 převzala po panu Prašivkovi režii dětského divadla. Této činnosti se věnovala do roku 1990. Tradice dětského divadla byla obnovena po 12 letech, kdy se vedení ujala paní Prašivková.

Paní Staňková se v roce 1972 stala předsedkyní Sboru pro občanské záležitosti, který zavedl tradici vítání občánků a dalších akcí. Velkou zálibou a zásluhou paní Staňkové je psaní Kroniky Bernartic nad Odrou, které se věnuje od roku 1991 až doposud.

Zdeněk Klos (1955)Zdeněk Klos

Úplné počátky bernackého ochotnického divadla se objevují pod vedením Albína Kunetky, což byl pradědeček Zdeňka Klose. Není divu, že divadlo provází Zdeňka Klose již odmala. Oba rodiče měli k divadlu kladný vztah (otec dělal dlouhá léta nápovědu a matka hrávala divadlo společně se svou sestrou Marií). Nejvíce však Zdeňka ovlivnil jeho strýc Karel Klos, který dlouho působil v obci jako režisér.

Zdeněk se již jako malý kluk objevoval v různých inscenacích a svou lásku k divadlu podporoval i za studií v Brně, kde byl členem Divadelního studia Josefa Skřivana. Nejznámější hrou, ve které si Zdeněk Klos zahrál, byla Odyssea, kterou režíroval již zesnulý reřisér Zdeněk Pospíšil a která měla desítky repríz. Odysseu si soubor zahrál také v Homérově rodišti, řecké Ithace.

I po ukončení studií se dále věnoval divadlu a založil v Novém Jičíně amaterský divadelní soubor MED (Malé Experimentální Divadlo). Jedním z projektů bylo nastudování Machiavelliho hry Mandragora, kterou originálně sehráli na nádvoří Žerotínského zámku. Zkusil si také "divadlo jednoho herce".

V roce 2009 začal vést BODLÁK Bernacké Ochotnické Divadlo a nastudoval s herci první hru Žena hašteřivá a manžel zoufanlivý. V této hře si sám zahrál za studentských let pod režijním vedením Miroslava Donutila.