Fotky z divadelních představení

program

aktuality

14.05.2019

Premiéra dramatu ODYSSEA dopadla skvěle a my už plánujeme podzimní sezónu!

kontakt

BODLÁK

Bernacké Ochotnické Divadlo
Bernartice nad Odrou 200,
741 01, Nový Jičín

Odkazy

  • Zavítejte na webové stránky naší obce Bernartice nad Odrou. V kategorii Zpravodaj se můžete dozvědět spoustu dalších zajímavých informací o naší vesničce a lidech, kteří v ní žijí.

www.bernarticenadodrou.cz

  • Podívejte se na webové stránky spolku Bernatský Klondajk. Jedná se o Country taneční skupiny z Bernartic nad Odrou.

www.bernatsky-klondajk.webnode.cz

  • Časopis Amatérská scéna má také svou internetovou podobu. Snaží se o vytvoření internetového centra pro amatérské divadelníky. Server si klade za cíl shromažďovat veškeré dostupné informace o dění v amatérském divadle.

www.amaterskascena.cz

  • Beskydské divadlo v Novém Jičíně nabízí zajímavá představení. I my jsme již měli dvakrát možnost sehrát představení na Malé scéně.

www.divadlo.novy-jicin.cz

  • Již dvakrát jsme se účastnili přehlídky Hanácký divadelní máj. Naším cílem je v příštích letech postoupit do národní přehlídky amatérských divadel v Krkonoších.

www.nemcicenh.cz/index.php?nid=2088&lid=CS&oid=324865

  • Databáze amatérského divadla je rozsáhlá internetová stránka encyklopedického charakteru, které postupně zpracovává více než dvousetletou historii i současnost českého amatérského divadla formou slovníkových hesel, souborů, osobností, míst, v nichž se hrálo divadlo, přehlídek a jejich ročníků.

www.amaterskedivadlo.cz

  • DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura (založena r. 1949) je občanské sdružení autorů a dalších nositelů autorských práv. Hlavním předmětem její činnosti je zajišťování ochrany autorských práv.

www.dilia.cz