Fotky z divadelních představení

program

aktuality

14.05.2019

Premiéra dramatu ODYSSEA dopadla skvěle a my už plánujeme podzimní sezónu!

kontakt

BODLÁK

Bernacké Ochotnické Divadlo
Bernartice nad Odrou 200,
741 01, Nový Jičín

Představení 1951-2009

Stránka je věnována představením, které se hrály v Bernarticích od roku 1951 až do roku 2009, kdy bylo založeno občanské sdružení Bodlák. Stránka je průběžně doplňována. V případě, že by někdo z Bernačanů měl nějaké fotky nebo informace na doplnění, může zaslat na email.

 

Nejlíp je u nás (2009)

Základní informace

Žánr - opereta o 2 dějstvích

Libreto - Jaroslav Martin

Hudba - Karel Valdauf

Texty písní - Bohuslav Nádvorní

Děj


Obsazení

Charlie Wonder - Jiří Šimíček

Václav Vondra - Václav Drlík

Eliška, jeho žena - Marie Šimíčková

Hana, jejich dcera - Petra Hubrová

Štěpánka Capicarová, vdova - Helena Lysáčková

Ruda, její syn - Tomáš Horut

Šárka Ctiradová, novinářka - Jarmila Horutová

Pavla, její dcera - Eva Grulichová

Ing. Jan Vrba - Aleš Hubr

Albín Balbín, listonoš - Václav Brodík

Josef Adamec, řídící a kapelník - Ladislav Kavan

Alois Havrda - Antonín Volf

Jindřich Borecký, hudebník - Vojtěch Knop

Miloš Spáčil, hudebník - Stanislav David

Gustava Pacejková, taxikářka, hudebnice - Věra Košťálová

Ženy - Jarmila Prašivková, Gabriela Malinčíková, Daniela Horutová

Fotogalerie

Divadelní zkoušky

Premiéra

Článek v novinách

Videogalerie

Sestřih divadelní hry

ZPĚT


Dívčí válka (2007)

Základní informace

Žánr - Historická komedie o tom, jak to mohlo, ale nemuselo být…..?

Autor - František Ringo Čech

Světová premiéra - 1986 v Rokycanech

Děj

Příběh začíná pohřbem kněžny Libuše. Kníže Přemysl, kolísající mezi smutkem po ztrátě milované ženy a radostí nad nově nabytou svobodou, se stává terčem útoků vdavekchtivé ctižádostivé Vlasty, která dovede nejistotu a strach dívek o podíl na veřejném životě využít ve svůj osobní prospěch a ambice nastoupit na místo kněžny Libuše. Při svém temperamentu a vášni neváhá k dosažení svého cíle použít jakékoli prostředky. Kníže Přemysl nemá naprosto v úmyslu vstoupit s Vlastou v nový svazek manželský a jeho erotickoestetická pozornost obrací se spíše k půvabné Kazi, Libušině sestře, která, žel, již před časem spojila svůj život se statečným rekem vladykou Bivojem a jeho nerozlučným kancem Ervínem. Čestná, leč milostně založená Kazi váhá mezi oběma jedinci, tj. mezi svým mužem a knížetem, až se nakonec rozhodne ke kompromisu, tj. k oběma skvělým mužům. Nevědomky tak položí základ ke klasické manželské nevěře, přežívající až do našich dnů.

Obsazení

Přemysl, kníže - Václav Drlík

Panna Vlasta - Marie  Šimíčková

Kazi, Lubušina sestra - Jarmila Horutová

Panna Šárka - Petra Hubrová

Bivoj, Kazin manžel - Ladislav Kavan

Lumír, božský pěvec - Aleš Hubr

Vladyka Ctirad, panic - Tomáš Horut

Okov Rakev, vynálezce - Stanislav David

Vladyka vojen - Antonín Volf

Častava - Antonín Volf

Krasava - Helena Lysáčková

Liběna - Kateřina Drlíková

Doubrava - Gabriela Malinčíková

Fotogalerie

Představení v Lichnově - 17.11.2007

Představení v Lešné - 18.11.2007

Představení v Hladkých Životicích - 25.11.2007

Videogalerie

Sestřih divadelní hry

ZPĚT

Perly panny Serafínky (2006)

Základní informace

Žánr - opereta ve třech dějstvích

Libreto - Jiří Balda a Emanuel Brožík

Hudba - Rudolf Piskáček

Sěvětová premiéra - 1925 ve Vinohradském divadle v Praze

Děj

Úspěšná a oblíbená opereta o “dvojí” krádeži perel, o intrikách a námluvách Toníčka a Serafínky.Zásluhu na úspěchu této české operety měly bezesporu skladatelovy jednoduché a lehce zapamatovatelné melodie – Vždyť přece hubička, Ty české panenky, Kéž jedenkrát atd.

Obsazení

Martin Škarohlíd, správce panství - Jan Janík

Toníček, jeho vzdálený synovec, kancelářský praktikant - Tomáš Horut

Paní Záleská, vdova po zámeckém důchodním - Jarmila Prašivková

Panna Serafínka, její dcera - Jarmila Horutová

Průcha, pošmistr v Pivoňkově - Tomáš Papák

Kvapil, poštovní písař - Josef Ehler

Blažej - Jiří Šimíček

Obrtlík - Václav Bayer

Závorka - Václav Drlík

Kokeles, kožišník - Ladislav Kavan

Ruth, jeho dcera - Daniela Horutová

Baruška, služebná u paní Záleské - Ilona Stavinohová

Bartoloměj, sloužící - Antonín Volf

Dráb - Stanislav David

Videogalerie

Sestřih divadelní hry

ZPĚT

Nejkrásnější válka (2004)

Základní informace

Autoři - Jindřich Brabec

Libreto - Vladimír Renčín (na námět Aristofanovy „Lysistraty“)

Texty písní - Hana Čiháková

Děj

Příběh se odehrává ve starověkých Athénách, muži se právě vrací z vítězné bitvy proti Sparťanům, bohužel ale tím pro ně válka ještě neskončila, za týden se opět musí vydat do boje. To se ovšem nelíbí jejich manželkám, které na ně oddaně doma čekaly a těšily se konečně na spořádaný rodinný život po jejich boku. Všechny tedy chtějí svým mužům nějak zabránit v návratu na bitevní pole. Lysistrata tedy vymyslí lest, díky níž má muže z Athén i ze Sparty donutit k podepsání míru. Ženy k získání svých cílů použíjí své nejsilnější zbraně - nebudou se svými manžely sdílet lože. Muži se budou všemi možnými způsoby snažit jejich lest obejít, ale zdali se jim to podaří, nebude otázkou jejich síly, ale vychytralosti.

Obsazení

Radní - Jan Janík

Thukid - Stanislav Horut

Lukianos - Aleš Hubr

Heybalidés - Jiří Šimíček

Julián - Tomáš Papák

Damianos - Tomáš Horut

Vydridos - Václav Drlík

Aristidos - Ladislav Kavan

Cecilios - Václav Bayer

Kaatinos - Antonín Volf

Sparťan - Stanislav David

Phoebé - Marie Šimíčková

Lysistrata - Petra Hubrová

Myrtyla - Jarmila Horutová

Andria - Daniela Horutová

Erodiké - Ilona Stavinohová

Xaverie - Helena Lysáčková

Kalonika - Lenka Bayerová

Glykera - Gabriela Malinčíková

Chrysida - Renáta Horáková

Pamfilé - Jarmila Prašivková

2 holky - Simona Horáková, Kateřina Bayerová

2 kluci - Jan Janík ml., Daniel Šimíček

Fotogalerie

Představení v Bernarticích nad Odrou

Videogalerie

Sestřih divadelní hry

ZPĚT

Talisman (2002,2003)

Základní informace

Žánr - Fraška o vdovách a třech dějstvích

Autor - Johann Nepomuk Nestroy

Překlad a úprava - Bohumil Nekolný

Hudba - Ladislav Egert

Texty pístní - Jan Vágner

Premiéra - 1840 v Theater an der Wien

Děj této hry nás zanese do jedné vesnice a odehrává se během jednoho dne. Ústřední postavou je Titus Zrzavý, kterého si nikdo nevšímá do doby, kdy zachrání Markýze, který mu odměnou daruje talisman (černou paruku), poněkud vskutku magické moci. Svému držiteli Titovi zajistí nečekaný společenský vzestup, zároveň však spouští kolotoč záměn a nedorozumění, jež mohou mít katastrofální důsledky. Díky talismanu se dostává do středu zájmů a do vyšších kruhů a tiší se nebývalé oblibě všech lidí. Jenomže jak to v životě chodí, všechno dobré rychle pomíjí a z důvodu žárlivosti Titus o svůj talisman přichází. Tím se vše obrací k horšímu. Všichni, až na výjimky, ho nenávidí a zavrhují do té doby, než se  zjistí, že má bohatého strýčka. Nakonec se dobrovolně vzdá dědictví, aby mohl zůstat s dívkou se stejně krásnými zrzavými vlasy.

Obsazení

Titus Zrzavý, potulující se holič - Tomáš Papák

Paní von E, vdova - Jarmila Prašivková

Emma, její dcera - Gabriela Malinčíková

Konstance, její komorná, také vdova - Ilona Stavinohová

Flóra, zahradnice, také vdova - Helena Lysáčková

Pecka, zahradnický pomocník - Jiří Šimíček

Pan Markýz, kadeřník - Václav Drlík

Špunt, majitel pivovarů - Ladislav Kavan

Žorž, komorník - Václav Bayer

Salome Poďobaná, husopaska v námezdných službách - Daniela Horutová

Fotogalerie

Představení v Bernarticích nad Odrou

ZPĚT

Mamzellenitouche (2000)

Základní informace

Žánr - opereta o třech dějstvích

Libreto - Henri Meilhac a Albert Millaud

Překlad a úprava - Oldřich Nový

Hudba - Florimond Hervé

Světová premiéra - 1883 v Paris Variétes

Slavná opereta (česky slečna "Netýkavka") vznikla jako posměšná parodie na tehdejší bombastickou operní tvorbu. Příběh o klášterní chovance Denise a Célestinovi, učiteli zpěvu, klášterním varhaníkovi a zároveň operetním autorovi je vtipnou konfrontací tří rozdílných světů: kláštera, divadla a kasáren.

Obsazení

Célestin, varhaník (Floridor) - Václav Drlík

Představená kláštera - Jarmila Prašivková

Fortnýřka - Helena Lysáčková

Major Chateau-Gibus - Jiří Šimíček

Denisa, chovanka kláštera - Marie Šimíčková

Fernand de Champlatreux, poručík - Stanislav Horut

Ředitel divadla v Pontarcy - Jan Janík

Režisér - Ladislav Kavan

Lydia, herečka - Ilona Stavinohová

Gimblette, herečka - Gabriela Malinčíková

Gorinna, herečka - Jarmila Horutová

Sylvia, herečka - Renáta Horáková

Robert, důstojník - Antonín Knápek

Gustav, důstojník - Vojtěch Knop

Loriot - Tomáš Papák

Strážmistr - Stanislav David

Fotogalerie

Představení

Článek v novinách

Videogalerie

Sestřih divadelní hry

ZPĚT

Z českých mlýnů (1998)

Základní informace

Žánr - fraška se zpěvy a tanci o třech dějstvích

Autor - Karel Fořt

Hudba - Emil Starý

Děj

Návratem „krajánka“ domů do vlasti dochází k narušení poklidného života na zámečku i v rušném a veselém mlýně. Nechybí zde ani milostný příběh se šťastným koncem a potvrdí se  pravdivost přísloví: „Všude dobře, doma nejlépe“.

Obsazení

Zásmucký, velkostatkář - Jan Janík

Julinka, jeho dcera - Jarmila Horutová

Filoména, jeho sestřenice - Jarmila Prašivková

Boron Zlámaný - Václav Drlík

Karásek, mlynář - Jaroslav Jakůbek

Barbora, mlynářka - Jarmila Jakůbková

Karel, jejich syn - Vojtěch Knop

Anička, jejich dcera - Marie Šimíčková

Šebestián Šafránek, krajánek - Jiří Šimíček

Kolenatý, mládek - Tomáš Papák

Ferda, prášek - Jan Šimíček

Hejl, fořt - Ladislav Kavan

Ábeles, žid - Ladislav Glogar

Růžena, panská - Ilona Stavinohová

Josef, sluha - Václav Bayer

Fotogalerie

Představení

Videogalerie

Sestřih divadelní hry

ZPĚT

Podskalák (1990)

Základní informace

Žánr - Lidová hra se zpěvy a tanci o dvou dílech

Libreto - F.F. Šamberk, J. Balda a A. Holzinger

Autor hudby: Karel Hašler

Světová premiéra - 1882

Děj

Boženka, dcera zedníka Brambora z Podskalí,  a Václav, nemanželský syn chudičké Dvořákové, se mají rádi. Boženčina matka by však měla raději za zetě někoho bohatšího. Václav narukuje na vojnu a než se vrátí domů, jeho matka zemře. Mastičkář Angrešt se u Dvořákové zmocní dopisu, který dokazuje, že Václavovým otcem je bankéř Sommerfeld. Václav se ubytuje u Bramborů. Ti vyhrají na los veliké peníze, což je pro Boženčinu matku dalším popudem k tomu, aby našla pro dceru výhodnějšího, dobře situovaného ženicha. Brambor zjistí Václavův pravý původ. Vyhledá bankéře a žádá pro Václava finanční odškodnění. Bankéřova žena se o všem dozví a přiměje svého muže k zajištění Václavovy budoucnosti. Václav se pak s požehnáním nastávající tchyně s Boženkou zasnoubí.

Obsazení

Pán ze Sommerfeldů, velkoobchodník a bankéř - Jan Janík

Krescencie, jeho manželka - Helena Lysáčková

Lea, jejich dcera - Jarmila Horutová

Baron Dagobert, burzián - Stanislav David

Rytíř Ždímal, majitel dostihových stájí - Ladislav Kavan

Václav Dvořák, mladý Podskalák - Dušan Hopp

Saturnin Brambor, zedník - Jiří Školoudík

Aurelie, jeho žena - Jarmila Prašivková

Boženka, jejich dcera - Ilona Stavinohová

Frkoslav Angrešt, vulgo doktor - Václav Drlík

Veverka, starý vrátný - Jindřich Kelnar

Pepička, jeho dcera - Marie Šimíčková

František Havelský, Podskalák - Stanislav Horut

Benjamin Benda, vorař - Karel Papák

Štěpán Řehoř, vorař - Jiří Šimíček

Videogalerie

Sestřih divadelní hry

ZPĚT

 

Pan radní si neví rady (1986, 1987)

Fotogalerie

Představení

ZPĚT

Každý něco pro vlast (1983)

Fotogalerie

Představení

Po představení

ZPĚT

Na tý louce zelený (1981)

Fotogalerie

Představení

ZPĚT

František Kmoch (1978)

Fotogalerie

Představení

ZPĚT

Lesní panna (1974)

Fotogalerie

Představení

ZPĚT

Král 3333. (1972)

Fotogalerie

Představení

ZPĚT

Lucerna (1971)

Fotogalerie

Představení

ZPĚT

Hrdinům slzy nesluší (1970)

Fotogalerie

Představení

ZPĚT

Sládci (1969)

Fotogalerie

Fotky z představení

Fotky po představení

ZPĚT

Neočekávaný host (1966)

Fotogalerie

Představení

ZPĚT

Paličova dcera (1951)

Fotogalerie

Představení

ZPĚT